Titol: OFICIS 1 CURS 16-17
Usuari: Exploradors EEE l'Arboç
Descripció: 6 CANÇONS RELACIONADES AMB ELS OFICIS DE MÚSIC, ESCULTOR, CUINER, VETERINARI, PAGÈS I APICULTOR
Etiquetes:
Data de creació: dimecres 12 de octubre del 2016, 17:43

Vídeos utilitzats:

Atenció! Pot ser que només s'hagin utilitzat fragments dels vídeos originals i que per tant aquests comencin i acabin diferent.
Vista prèvia:

REPRODUEIX

tecla
Mostra/oculta el titol de la presentació
tecla
Mostra/oculta els títols de les icones
tecla
Activa/desactiva l' encerclament
tecla
Activa/desactiva la veu sintètica

Durant la reproducció de la presentació totes les configuracions es poden activar i desactivar pressionant la tecla indicada del teclat.

Sinó recordes quines tecles són, pressiona la D.

OFICIS 1 CURS 16-17

Ves enrere