Titol: ADRIÁN EXPLORADORS CANÇONS 2
Usuari: Exploradors EEE l'Arboç
Descripció:
Etiquetes:
Data de creació: dilluns 24 de octubre del 2016, 03:25

Vídeos utilitzats:

Atenció! Pot ser que només s'hagin utilitzat fragments dels vídeos originals i que per tant aquests comencin i acabin diferent.
Vista prèvia:

REPRODUEIX

tecla
Mostra/oculta el titol de la presentació
tecla
Mostra/oculta els títols de les icones
tecla
Activa/desactiva l' encerclament
tecla
Activa/desactiva la veu sintètica

Durant la reproducció de la presentació totes les configuracions es poden activar i desactivar pressionant la tecla indicada del teclat.

Sinó recordes quines tecles són, pressiona la D.

ADRIÁN EXPLORADORS CANÇONS 2

barquito

Ves enrere