Titol: La Pasqua
Usuari: Informàtica EEE l'Arboç
Descripció: Animacions de pasqua
Etiquetes: conill, easter, egg, monadepascua, ou, pintar, plomall, pollet, snoopy,
Data de creació:

Vídeos utilitzats:

Atenció! Pot ser que només s'hagin utilitzat fragments dels vídeos originals i que per tant aquests comencin i acabin diferent.
Vista prèvia:

REPRODUEIX

tecla
Mostra/oculta el titol de la presentació
tecla
Mostra/oculta els títols de les icones
tecla
Activa/desactiva l' encerclament
tecla
Activa/desactiva la veu sintètica

Durant la reproducció de la presentació totes les configuracions es poden activar i desactivar pressionant la tecla indicada del teclat.

Sinó recordes quines tecles són, pressiona la D.

La Pasqua

Ves enrere