Titol: EXPERIMENTACIÓ CUINERS I EXPLORADORS GENER-ABRIL 17
Usuari: Exploradors EEE l'Arboç
Descripció: Seguim el tema dels oficis i experimentem amb elements relacionats amb aquests: Escultor (ferro, pedra i fang) Pastisser i Cuiner (Llimona i maduixes + llet condensada) El granger (plomes i pell de xai)
Etiquetes:
Data de creació: dilluns 05 de juny del 2017, 05:22

Vídeos utilitzats:

Atenció! Pot ser que només s'hagin utilitzat fragments dels vídeos originals i que per tant aquests comencin i acabin diferent.
Vista prèvia:

REPRODUEIX

tecla
Mostra/oculta el titol de la presentació
tecla
Mostra/oculta els títols de les icones
tecla
Activa/desactiva l' encerclament
tecla
Activa/desactiva la veu sintètica

Durant la reproducció de la presentació totes les configuracions es poden activar i desactivar pressionant la tecla indicada del teclat.

Sinó recordes quines tecles són, pressiona la D.

EXPERIMENTACIÓ CUINERS I EXPLORADORS GENER-ABRIL 17

CLAUS

GRANGER

FANG

LLIMONES

PEDRES

MADUIXES

Ves enrere